Centrul de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”

Centrul a fost înfiinţat în anul 1996 cu scopul de a oferi servicii specializate pentru prevenirea şi recuperarea din abandon şcolar pentru 40 de copii din mun. Cluj-Napoca.

De atunci până în prezent, centrul a răspuns permanent la nevoile identificate în comunitate dezvoltând o serie de servicii complexe atât în domeniu social prin proiectele sociale cît şi în domeniul educaţional prin proiecte educaţionale.

Scop

Creşterea calităţii vieţii morale şi materiale a persoanelor din comunitate prin dezvoltarea de proiecte sociale şi educaţionale.

PROIECTE

Proiecte sociale:

  • „Învaţă să reuşeşti” – proiect pentru prevenirea abandonului şcolar
  • Burse Şcolare
  • Cantina Socială „Sf. Arhidiacon Ştefan”
  • „Solidaritatea creştină”

Proiecte educative:

  • „Părinţi şi adolescenţi” – Clubul părinţilor şi Ateliere pentru adolescenţi
  • Meditaţii Şcolare
  • Centrul Comunitar pentru Tineret
  • Şcoala Gimnazială „Christiana” – program „A doua şansă”