Despre noi

Asociaţia Filantropică Medical-Creştină CHRISTIANA – Filiala Cluj a fost printre primele asociaţii înfiinţate de Biserica Ortodoxă Română, în anul 1991, ca filială a Asociaţiei Christiana Bucureşti. Vredinicul de pomenire IPS Bartolomeu a integrat organizaţia în departamentul de asistenţă socială şi misiune al Arhiepiscopiei.

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică la data de 11 septembrie 2001, în baza legii OG 26/2000.

Scopul Asociaţiei CHRISTIANA este:

 •  de a acorda asistenţă medicală, socială şi spirituală cazurilor sociale
 • de a acorda, după posibilităţi, ajutoare sub formă de bani, îmbrăcăminte, hrană, medicamente, alte bunuri materiale, asistenţă juridică, consultanţă în diferite domenii
 •  de a contribui la refacerea şi menţinerea echilibrului moral al societăţii
 •  să iniţieze şi să dezvolte programe sociale, medicale şi educaţionale la nivel preşcolar, şcolar liceeal, universitar şi de studii aprofundate post universitare de specialitate

Activităţi desfăşurate de Asociaţiei:

 • Activităţi de asistenţă medicală, socio-medicală, socială şi educaţională;
 •  Activităţi de învăţământ preuniversitar/univeritar şi formare profesională (cursuri de calificare, cursuri de perfescţionare) în domeniul medical, social, economic, juridic şi teologic;
 • Activităţi editoriale;
 •  Activităţi economic cu caracter accesoriu ale căror venituri, se folosesc pentru realizarea scopului asociaţiei;
 • Organizarea de colocvii, conferinţe, simpozioane, întruniri pe teme medicale, sociale, religoase;
 •  Acordare de burse;
 •  Înfiinţarea unităţii sanitare specializate în îngrijire paleative: spritale, ambulatori, centre de zi şi echipe specializate pentru îngrijire la domiciliu, acordarea de servicii de îngrijire paleative în unităţii proprii căt şi în unităţi santare şi socio-medicale, conform unor convenţii de tip parteneriat;
 •  Înfiinţarea de unităţi sanitare: spitale (cu specializare continuă şi de zi), ambulatorii, echipe de îngrijire la domciliu, în diferite domenii de specialitate conform nomenclatorului de specialitate în unităţi proprii cât şi în unităţii sanitare şi medico-sanitare, conform unor conveţii de tip parteneriat.

Istoric

Prima activitate concretă de asistenţă socială a fost dezvoltată ca răspuns la  fenomenului de abandon şcolar care începea să ia amploare tot mai mare în rândul copiilor. Astfel ca în anul 1996, se deschide „Şcoala Christiana”.

În anul 1998 pe lângă „Şcoala Christiana” ia naştere un nou proiect „Solidaritatea creştină” destinat famililor nevoiaşe cu mulţi copii.

În noiembrie 1999 ia fiinţă Policlinca fără Plată „Sf. Pantelimon”, ca urmare a nevoii de acordare de servicii medicale, sociale şi spirituale pentru persoanele excluse din sistemul public de asistenţă, mai precis persoanele defavorizate din punct de vedere socio-medical.

Anul 2001 s-a caracterizat prin două direcţii de acţiune: înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială „Sf. Nicolae”, Mociu destinat persoanelor vârstnice sărace şi singure şi înfiinarea Biroului de consiliere pentru grupuri de ajutor mutual pentru recuperarea din dependenţe (de ex. Alcoolicii Anonimi şi Al-Anon).

Anul 2002 a fost marcat de înfiinţarea Cantinei Sociale „Sf. Arhidiacon Ştefan”. Prin acest proiect persoanele defavorizate socio-economic beneficiază zilnic, de luni până vineri, de o masă caldă.

Începând cu anul 2005, Asociaţia CHRISTIANA dezvoltă o nouă direcţie strategică axată pe creşterea accesibilităţii la educaţie şi performanţă şcolară a copiilor. Astfel se înfiinţează  proiectul Meditaţii Şcolare şi Grădiniţa Socială „Acoperămîntul Maicii Domnului”, Turda.

Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului” a luat naştere în iulie 2005, ca şi Centrul de zi pentru copii cu vârsta cuprinsã între 0-2 ani, aflaţi în risc de abandon, şi familiile lor.

În anul 2007, se dezvolă un nou centru adresat copiilor şi tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 – 16 ani  şi anume Centrul Comunitar pentru Tineret. În cadrul centrului sunt organizate activităţi de petrecere a timpului liber menite să formeze şi să dezvolte abilităţi şi deprinderi sociale, civice şi artistice copiilor şi tinerilor.

În anul 2012, s-a înfiinţat Şcoala Gimnazială „Christiana” cu programul „A doua şansă” pentru persoanele care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi nu au finalizat clasa a VIII-a, şcoală autorizată de Ministerul Educaţiei şi integrată în sistemul public de învăţământ.