„Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina Vieţii.”

Ioan 8,12

church