Burse şcolare

Proiectul se adresează şi elevilor care sunt înscrişi la o şcoală guvernamentală clasele I-XII şi care au nevoie de susţinere materială şi educativă pentru a putea continua studiile. Pentru aceşti elevi, proiectul de burse şcolare oferă rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, pachet cu alimente de bază şi alte ajutoare materiale în funcţie de nevoile fiecărui elev. Pe lângă aceste ajutoare materiale, aceşti elevi mai pot să beneficieze de meditaţii şcolare gratuite, consiliere şi orientare, participarea la activităţi recreative şi tabără. Scopul acestui proiect este susţinerea în vederea continuării studiilor şcolare a obţinerii de rezultate şcolare crescute şi a evitării situaţiei de risc şcolar.

Obiective

  • Continuarea studiilor şi creşterea interesului elevilor pentru promovarea învăţământului obligatoriu
  • Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în rândul elevilor înscrişi în proiect
  • Creşterea gradului de implicarea a părinţilor în educaţia copiilor lor

Activităţile proiectului

  • Educative: cursuri şi meditaţii şcolare
  • Suport material: oferirea de rechizite, uniformă, echipament sportiv, îmbrăcăminte, încălţăminte, plata transportului la şcoală, pachet cu alimente de bază şi altele
  • Consiliere şi orientare pentru elevi şi părinţi
  • Activităţi recreative: excursii, tabere
  • Activităţi de îndrumare spirituală (la cererea elevilor şi a părinţilor acestora)

Beneficiari:

Elevi din clasele I-XII care provin din familii cu risc social şi pentru care familia nu poate asigura resursele materiale necesare pentru frecvenţa şcolară.

Rezultate

Acordarea anuală a cel puţin 18 burse şcolare.