Cantina Socială “Sf. Arhidiacon Ştefan”

"Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc;
însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau;
străin am fost şi M-aţi primit”
(Matei 25,35).

Cantina Socială este un proiect social prin care se oferă zilnic o masă caldă persoanelor defavorizate din punct de vedere social. Acestea sunt în general persoane vârstnice care nu au aparţinători sau alte persoane care să le poarte de grijă, persoane cu diferite boli, persoane fără locuinţă sau cu diferite probleme sociale care nu îşi pot asigura necesarul de hrană zilnică. Prin ajutorul oferit, aceste persoane evită situaţia de marginalizare socială sau de altă natură.

Scop

Creşterea calităţii vieţii persoanelor nevoiaşe prin oferirea unei mese calde zilnice.

Obiective

 • Consilierea, asistarea şi îndrumare
 • Oferirea unei mese zilnice
 • Oferirea unui pachet cu alimente.

Activităţi

 • Identificarea beneficiarilor
 • Consilierea
 • Îndrumarea profesională, socială şi medicală
 • Ajutorarea spre rezolvarea altor probleme personale
 • Pregătirea hranei
 • Servirea hranei

Cei care doresc să beneficieze de serviciile proiectului trebuie sa îndeplinească urmatoarele criterii:

 • vârstă
 • starea de sănătate
 • persoane în întreţinere
 • venituri
 • aparţinători
 • locuinţă
 • incapacitate de muncă

Rezultate

60 de persoane servesc zilnic o masă caldă, iar 36 persoane primesc alimente de bază în fiecare lună.