„Învaţă să reuşeşti”

Proiectul se adresează elevilor cu o situaţie şcolară problematică, fiind în pragul corigenţei sau a repetenţiei. Aceşti elevi ajung în acestă situaţie în principal datorită mediului familial (familii monoparentale, dezavantajate social, situaţii de boală, etc).

Înscrişi în proiectul ”Învaţă să reuşeşti”, elevii beneficiază gratuit de meditaţii şcolare, activităţi recreativ-educative şi sportive, consiliere şi orientare şcolară, sprijin material, tabere, excursii, etc. Părinţii acestor elevi pot beneficia de sprijin şi îndrumare pentru rezolvarea diverselor probleme.

Complementar, atunci când situaţia o impune, elevii beneficiază şi de alte tipuri de sprijin: înscrierea la un medic de familie, întocmirea dosarului pentru obţinerea cărţii de identitate, facilitarea accesului la un loc de muncă pentru părinţi, consilierea în vederea alegerii carierei, medierea conflictelor cu familia sau alte persoane, etc.

HPIM2944

Obiective

Susţinerea elevilor pentru:

 • Continuarea studiilor (absolvirea primelor 8 clase);
 • Recuperarea cunoştinţelor şi competenţelor şcolare;
 • Consilierea, asistarea şi îndrumarea psihologică, şcolară şi profesională;
 • Creşterea gradului de implicare a părinţilor. 

masa

Activităţile proiectului

 • Educative (cursuri şi meditaţii şcolare);
 • Consiliere individuală şi de grup;
 • Suport material;
 • Îndrumare spirituală (la cerere);
 • “Şcoala Părinţilor”;
 • Educativ-recreative: excursii; tabere, etc.

Grupul ţintă

Elevi ai claselor I-VIII, în special cei care nu pot fi susţinuţi de părinţi.

patinoar 2 feb 2010 379

Modalităţi de susţinere

 • voluntariat;
 • sponsorizări, donaţii, 2%, etc;
 • contribuţii în natură: alimente, rechizite, etc;
 • promovarea proiectului în comunitate;
 • sprijin în vederea renovării şi dotării clădirii şi a curţii.