Centrul de Servicii Sociale „Acoperământul Maicii Domnului”

Motto: "...Nu te teme nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume eşti al Meu.
Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca;
Dacă vei trece prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde."
(Isaia 43;1-2)

Dificultăţile mamelor în asumarea responsabilităților de creştere şi educare a copilului se datorează adesea unor dificultăţi economice şi sociale (şomaj, marginalizare, lipsa unei locuinţe stabile, venituri reduse etc). O mare parte din aceste mame trec prin crize familiale caracterizate de violenţe, carenţe educative, neglijenţe grave. Fiecare element în parte, precum şi ansamblul acestor circumstanţe sunt în măsură să afecteze capacităţile parentale. Se impune astfel necesitatea oferirii de sprijin de specialitate pentru prevenirea separării copilului de familia sa naturală. Astfel, în anul 2001, se deschid porţile Centrului de Servicii Sociale „Acoperănântul Maicii Domnului” Cluj Napoca unde mamele aflate în situaţii de criză pot apela.

295625_612913888735545_1237284316_n

Scop

Prevenirea abandonului, în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, din judeţul  Cluj, dezvoltarea competenţelor parentale şi asistarea familiei monoparentale în procesul de reintegrare socio-profesională.

Obiective

 • Asigurarea, pe timpul zilei, a unor servicii de îngrijire pentru copiii aflaţi în risc de abandon, cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani;
 • Educarea şi dezvoltarea relaţiei dintre părinţi şi copii, în vederea armonizării relaţiilor intrafamiliale;
 • Reintegrarea socio-profesională a familiilor monoparentale în comunitate.

574837_616281765065424_1519018836_n

Activităţi

 • Centru de Zi (activităţi de îngrijire, educative, recreative,de socializare monitorizarea stării de sănătate a copiilor)
 • Servicii de integrare în sistemul educaţional de stat (creşe, grădiniţe) – sprijin financiar pentru taxele de grădiniţă, monitorizarea integrării copilului şi a relaţiei familiei monoparentale cu instituţia de educaţie
 • Acordarea lunară de pachete cu alimente şi produse de igienă
 • Asistare juridico-administrativă
 • Asistare pentru obţinerea prestaţiilor
 • Asistarea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinţe
 • Susţinerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională
 • Consiliere vocaţională
 • Consiliere familială

Grup ţintă

Beneficiarii centrului sunt mame singure cu copii între 0-6 ani, lipsite de suportul familiei extinse, cu o situație materială precară.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa pagina www.ptfcro.org.