Meditaţii Şcolare

Proiectul Meditaţii Şcolare a luat fiinţă în Martie 2004 şi e conceput pentru elevi din clasele 1-8 care au dificultăţi de învăţare, şi pentru cei care doresc îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Proiectul se desfăşoară pe durata întregului an şcolar, urmărind curicula.

În cadrul proiectului, copiii pot urma cursuri de: matematică, limba română, limba engleză, limba franceză şi altele (incluzând şcoala primară).

Activitatea efectivă constă în clarificarea conceptelor de bază care sunt predate la clasă (în şcolile unde învaţă copiii), rezolvarea de probleme aplicative pentru noţiunile teoretice, şi ajutor în vederea efectuării temei de casă.

Scop

Oferirea de meditaţii şcolare elevilor claselor I-VIII, în vederea:

 • obţinerii unor rezultate şcolare crescute
 • evitării situaţiilor de corigenţe şi repetenţe

Obiective

 • oferirea de meditaţii şcolare
 • consilierea, asistarea şi îndrumarea şcolară (la cerere)
 • creşterea gradului de implicare a părinţilor în educaţia copiilor

Activităţi

 • activităţi educaţionale (meditaţii şcolare)
 • activităţi de suport material (la cerere, pentru persoanele care îndeplinesc criteriile sociale)
 • activităţi recreativ-educative (atelier creaţie, dezbateri tematice, jocuri şi concursuri sportive, etc)

Grup ţintă

Beneficiarii acestui proiect sunt elevii claselor I-VIII care:

 • doresc creşterea rezultatelor şcolare
 • au probleme de învăţare şcolară individuală

Modalităţi de susţinere

 • voluntariat
 • sponsorizari, donatii, 3,5%, etc
 • contribuţii în natură: rechizite, obiecte de papetărie, etc
 • promovarea proiectului în comunitate
 • sprijin în vederea renovării şi dotării clădirii şi a curţii
 • finanţare proiect, etc