Atelier de artizanat pentru tinerii de la Scoala Christiana

26 februarie 2014

A.F.M.C. Christiana – Filiala Cluj, începând cu data de 01 februarie 2014, implementează proiectul de incluziune socială „Şcoala Christiana – Centru de zi” având ca scop creşterea capacităţii asociaţiei de a dezvolta măsuri de integrare socială şi de autoajutorare a tinerilor aflaţi în situaţii de risc şcolar, prin dezvoltarea unei activităţi generatoare de venit. Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni şi este susţinut financiar de Federaţia Filantropia prin contribuţia BCR şi Fundaţia ERSTE. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 1). Dezvoltarea unei activităţi generatoare de venit, atelier de artizanat, pentru integrarea şi autoajutorarea a 6 tineri recuperaţi din abandon şcolar care frecventează „Şcoala Christiana” – Centru de zi, timp de 6 luni; 2). Creşterea nivelului de competenţe şi cunoştinţe în domeniul artizanatului a 9 tineri recuperaţi din abandon şcolar, timp de 3 luni; Grupul ţintă al proiectului este format din tinerii care au abandonat şcoala fie pentru că au rămas repetenţi doi ani de zile la rând, fie că au depăşit cu cel puţin doi ani vârsta corespunzătoare clasei lor şi nu mai pot urma cursurile la zi în şcolile generale. Aceştia fac parte cu precădere din familii disfuncţionale, sărace, de etnie rromă, pentru care educaţia nu reprezintă o prioritate. Activităţile prouse sunt astfel organizate ca pe termen scurt să asigure bunăstarea socială şi economică a tinerilor obţinând un loc de munca part-time, timp în care acestea vor fi sprijiniţi şi susţinuţi pentru a-şi finaliza studiile gimnaziale şi liceale, iar pe termen lung va contribui la o schimbare pozitivă în viaţa lor, astfel competenţele şi experinţa acumulata în cadrul atelierului va constitui un avanataj pe piaţa muncii pentru acesti tineri.

Asistent social

Căşvean Ana Viorica